Witryna edukacyjna Kancelarii Senatu RPPomiń nawigację

Początki Senatu - Miejsce obrad

Sala senatorska, Zamek Królewski na Wawelu, Kraków, fot. S. Michta
Sala senatorska, Zamek Królewski na Wawelu, Kraków, fot. S. Michta

W początkowym okresie istnienia sejm walny nie miał stałej siedziby. Posiedzenia były zwoływane przez króla, w miejscu dla niego dogodnym, tam gdzie w danej chwili przebywał. Odbywały się przeważnie w miastach koronnych, najczęściej w Piotrkowie, ale także w Lublinie, Krakowie, czy Radomiu. Nie istniał żaden gmach sejmowy, zbudowany i przystosowany specjalnie do tego celu. Obradowano w różnych budynkach, najczęściej w zamkach królewskich, czasem nawet w ratuszach, pałacach biskupich i klasztorach.