Witryna edukacyjna Kancelarii Senatu RPPomiń nawigację

EDUKACJA - Współpraca ze szkołami - Informacje o zwiedzaniu

 

Serdecznie zapraszamy do zwiedzania parlamentu i skorzystania z naszej oferty edukacyjnej. Jest ona skierowana przede wszystkim do przyszłych wyborców (uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych), a także do nauczycieli. Mamy nadzieję, że odwiedzi nas młodzież zainteresowana tematyką parlamentarną.

Podczas godzinnej wycieczki przewodnicy: 
-  przybliżają historię polskiego parlamentu
- wyjaśniają, jak funkcjonuje współczesny parlament, jak powstaje ustawa
- zapoznają gości z codzienną pracą, obowiązkami i prawami parlamentarzystów
- odpowiadają na pytania w sprawach, które wzbudzają szczególne zainteresowanie.

Organizacja zwiedzania

W związku z dużym zainteresowaniem zwiedzaniem parlamentu konieczne jest wcześniejsze zarezerwowanie terminu.

W tym celu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia na stronie: http://edukacja.senat.gov.pl

 

Wnętrza Senatu RP są udostępniane do zwiedzania w poniedziałki i wtorki, a więc w dni, kiedy Senat i Sejm nie obradują, natężenie pracy parlamentu jest zwykle mniejsze, a możliwości odwiedzenia ciekawych miejsc - większe. Czasami wnętrza parlamentu mogą być udostępniane w inne dni tygodnia, co będzie uwzględnione i widoczne w kalendarzu, podczas wyboru dnia zwiedzania.

 

Zwiedzanie parlamentu jest bezpłatne.


W dniu wizyty prosimy o punktualne stawienie się w Dziale Przepustek, ul. Wiejska 6/8 z listą uczestników  (2 egz.) zawierającą imiona i nazwiska wszystkich osób (łącznie z opiekunami), opatrzoną pieczątką szkoły (ew. innej instytucji) oraz podpisem dyrektora. Prosimy, aby w miarę możliwości nie zabierać ze sobą toreb i plecaków oraz wyłączyć telefony komórkowe. Na terenie parlamentu można robić zdjęcia. Zwiedzanie odbywa się wyłącznie pod opieką przewodnika w grupie liczącej ok.25 osób, w której towarzyszy przynajmniej jeden wychowawca-opiekun odpowiadający za porządek. Większe grupy są odpowiednio dzielone. Przewodnicy oczekują gości w wejściu głównym do Senatu (BII). Parlament, będący miejscem pracy setek osób, nie jest specjalnie przystosowany do oprowadzania wycieczek. Zwiedzanie nie powinno utrudniać normalnego funkcjonowania urzędu. Prosimy więc o dostosowanie się do uwag i zaleceń Straży Marszałkowskiej oraz przewodników.

Ze względów organizacyjnych grupy spóźnione więcej niż 20 min mogą nie zostać przyjęte.


Odwoływanie zwiedzania

Jeśli zarezerwowana wycieczka nie będzie mogła odbyć się w ustalonym terminie prosimy o jej odwołanie drogą internetową. Umożliwi to innym skorzystanie ze zwolnionego terminu.
- Zastrzegamy też sobie prawo odwołania wycieczek w przypadku zwołania dodatkowych posiedzeń Senatu, Sejmu lub innych ważnych wydarzeń na terenie parlamentu, o czy zostaną Państwo poinformawani drogą elektroniczną.DNI OTWARTE
 

Kilka razy w roku organizujemy Dni Otwarte, podczas których wszyscy indywidualni turyści, osoby zainteresowane pracą parlamentu mają możliwość zwiedzania gmachów Senatu i Sejmu pod opieką przewodnika. Informacje o Dniach Otwartych ukazują się w mediach oraz na stronie internetowej Senatu RP.

 LEKCJE

Na prośbę nauczyciela przeprowadzamy (podczas wycieczki) lekcje obrazujące powstawanie ustawy lub przybliżające prawa i obowiązki parlamentarzystów. Lekcje dostosowane są do percepcji i wieku młodzieży.

"Powstawanie ustawy - proces legislacyjny"

Przewodnik w przystępnej formie wyjaśnia proces powstawania ustawy od momentu powstania inicjatywy ustawodawczej i przedłożenia projektu ustawy marszałkowi sejmu, poprzez pracę posłów i senatorów nad ustawą podczas posiedzeń komisji, oraz obrad obu izb parlamentu, aż do podpisania ustawy przez Prezydenta i ogłoszenia jej w Dzienniku Ustaw.
Przewodnik, odpowiadając na pytania zainteresowanych, objaśnia skomplikowane terminy legislacyjne.
Lekcja jest przeznaczona głównie dla starszej młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych, maturzystów szczególnie zainteresowanych problematyką parlamentarną.

"Obowiązki i prawa parlamentarzystów"
Prawa i obowiązki parlamentarzystów określa Ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora.
Przewodnik przybliża zagadnienia zawarte w Ustawie, w Konstytucji RP, w regulaminach sejmu i senatu. Zapoznaje z codziennymi obowiązki parlamentarzystów, przedstawia ich pracę w parlamencie i poza nim np. w okręgu wyborczym, w biurze senatorskim lub poselskim.
Lekcja jest przeznaczona dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Lekcja historyczna

Obrady senatu staropolskiego - symulacja
Obrady senatu staropolskiego - symulacja
Symulacja obrad senatu staropolskiego adresowana jest do dzieci z klas IV-VI. Uczniowie zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem parlamentu, wysłuchują opowieści o życiu i pracy senatorów w XV wieku, a następnie mają możliwość wcielenia się w role wojewodów, kasztelanów, biskupów, ministrów. Mali "senatorowie" biorą udział w debacie i głosowaniu nad konkretną ustawą.Symulacja obrad senatu

Celem symulacji jest praktyczne zapoznanie młodzieży szkół średnich z pracą legislacyjną senatu i jego organów.
Uczniowie wcielając się w role senatorów wybierają spośród siebie marszałka, przewodniczących i sprawozdawców komisji, pracują w "komisjach senackich" nad konkretną ustawą, a następnie prowadzą debatę i biorą udział w głosowaniu podczas symulowanych obrad senatu. 
  

 

 

 
Seminarium "DZIEŃ W PARLAMENCIE"

Seminarium "Dzień w Parlamencie" przeznaczone jest głównie dla młodzieży z klas maturalnych, dla osób zamierzających studiować historię, prawo, nauki polityczne. Celem seminarium jest zapoznanie uczestników z bieżącą pracą senatu i sejmu, szczegółowe przedstawienie procesu legislacyjnego z uwzględnieniem m.in. druków sejmowych i senackich używanych przez parlamentarzystów.
Seminarium odbywa się  w dniach obrad parlamentu.
Grupa biorąca udział w zajęciach nie powinna przekraczać 10 osób. Niewielka liczba uczestników pozwala na swobodną realizację programu seminarium, obejmującego obserwację obrad Senatu, Sejmu, wybranej komisji senackiej, a także spotkanie i rozmowę z senatorem, który przedstawia swoje obowiązki w senacie, w komisji, w okręgu wyborczym.
W trakcie seminarium uczestnicy mają również możliwość zwiedzania parlamentu.