Witryna edukacyjna Kancelarii Senatu RPPomiń nawigację

Senat 1807-1831 - Obrady senatu

Obradom senatu w Księstwie Warszawskim przewodniczył w imieniu władcy prezes. Powoływano również sekretarza izby. Prezesami senatu byli: Stanisław Małachowski (do 1809 r.), Ludwik Gutakowski (do 1811 r.) i Tomasz Ostrowski. Sekretarzem Senatu był Julian Ursyn Niemcewicz.
Tak jak i w Księstwie Warszawskim, w Królestwie Polskim obradom senatu przewodniczył prezes mianowany przez władcę. Pierwszą osobą sprawującą ten urząd po 1815 roku był ostatni prezes z czasów Księstwa Warszawskiego, Tomasz Ostrowski. Mianowanie przez cara miało wydźwięk propagandowy, mający zjednać władcy przychylność społeczeństwa i nawiązać do tradycji minionych lat. Następnymi prezesami byli: Stanisław Kostka Potocki, Stanisław Zamoyski, a w czasie powstania listopadowego książę Adam Czartoryski i Antoni Ostrowski. Sekretarzem został ponownie Julian Ursyn Niemcewicz.