Witryna edukacyjna Kancelarii Senatu RPPomiń nawigację

Senat Rzeczypospolitej Obojga Narodów - Miejsce obrad

Sala senatorska, Zamek Królewski w Warszawie, fot. M. Bronowski
Sala senatorska, Zamek Królewski w Warszawie, fot. M. Bronowski


Sejm Rzeczypospolitej Obojga Narodów
miał już swoje miejsce obrad - Zamek Królewski w Warszawie. Król w uzasadnionych okolicznościach mógł zwołać go w innym, dowolnym miejscu - wielokrotnie odbywał się w Grodnie. Warszawa nie była oczywiście przypadkowo wybranym miastem. Interesujące jest jednak to, że Sejm pierwszy wyznaczył ją sobie na siedzibę, zanim uczynił to król Zygmunt III Waza, przenosząc w to miejsce siedzibę dworu królewskiego z Krakowa. Przyczyna jest prosta: po połączeniu Polski i Litwy terytorium państwa zmieniło się w widoczny sposób i Warszawa znalazła się w centrum, pomiędzy ziemiami polskimi i litewskimi.

Do sejmu natomiast weszli nowi posłowie i senatorowie - szlachta litewska, która musiała dojeżdżać na obrady z odległych terenów. Warszawa wydała się więc miejscem dogodnym, ze względu na swoje położenie.
Sejm walny obradował w zamku. Ponieważ izba poselska i senat spotykały się oddzielnie, miały własne sale. Sala senatorska znajdywała się na pierwszym piętrze. Do końca XVII w. izba poselska obradowała na parterze, dlatego na spotkania połączonych izb posłowie udawali się "na górę" do senatu.
Współczesny wystrój sali senatorskiej w Warszawie nawiązuje do czasów saskich (1. poł. XVIII w.). W centralnym miejscu znajduje się tron królewski. Przed nim, ustawione w kształt podkowy, stoją fotele senatorów. Każdy z członków senatu miał wyznaczone miejsce, na którym zasiadał. W zależności do rangi, zasiadano bliżej lub dalej od króla. Na wprost tronu królewskiego, po drugiej stronie sali, były miejsca dla "ministrów" (urzędników centralnych, jak kanclerz, podskarbi) Korony i Litwy. Na ścianach znajdują się herby województw, na które dzieliło się państwo, oraz mapa ówczesnej Rzeczpospolitej.