Witryna edukacyjna Kancelarii Senatu RPPomiń nawigację

EDUKACJA - Quiz

Pytanie 1

Poziom trudny

Senat Rzeczpospolitej Obojga Narodów w czasie obrad nie zajmował się: