Witryna edukacyjna Kancelarii Senatu RPPomiń nawigację

Senat - Prace Komisji

Posiedzenie komisji senackiej
Posiedzenie komisji senackiej

Komisje senackie są organami Senatu powołanymi do rozważania i opracowywania spraw z własnej inicjatywy oraz przekazanych im przez Senat, Marszałka Senatu lub Prezydium Senatu. Komisje ponadto rozpatrują i przedstawiają Senatowi, w formie sprawozdania i projektu uchwały, stanowisko dotyczące ustaw uchwalonych przez Sejm. Każda komisja ma określony w Regulaminie Senatu zakres działania. Niekiedy komisje łączą się, aby zająć wspólne stanowisko.

 

Komisje senackie korzystają w swoich pracach z pomocy ekspertów, którzy opracowują pisemne opinie dotyczące rozpatrywanych problemów. Eksperci mogą być również zapraszani na posiedzenia komisji. Uczestniczą w nich także przedstawiciele ministerstw i urzędów państwowych. Obrady komisji mają najczęściej charakter jawny.