Witryna edukacyjna Kancelarii Senatu RPPomiń nawigację

Senat - Posiedzenia Plenarne

Senat zbiera się zwykle co dwa tygodnie.
Przed rozpoczęciem obrad senatorowie przyjmują porządek posiedzenia, który powstaje w wyniku wcześniejszych prac prezydium senatu. Na jednym posiedzeniu Senat pracuje nad kilkoma ustawami przekazanymi przez Sejm.
Senatorowie wysłuchują sprawozdań z prac komisji senackich. Po wystąpieniach senatorów sprawozdawców Senat przystępuje do dyskusji. Prawo czynnego uczestniczenia w obradach mają senatorowie, prezydent oraz przedstawiciele rządu.
W dyskusji uczestniczą senatorowie zapisani do głosu na liście mówców prowadzonej przez sekretarza. Poza kolejnością marszałek może udzielić głosu sprawozdawcy i przewodniczącemu komisji, która przygotowała sprawozdanie. Prezydentowi, prezesowi Rady Ministrów i członkom rządu udziela głosu w każdym momencie.
Po wyczerpaniu listy mówców i zamknięciu dyskusji marszałek ogłasza głosowania.
Wyniki głosowań odczytywane są przez marszałka. Wyświetlane są również na tablicach elektronicznych znajdujących się w sali posiedzeń. Po ogłoszeniu, wyniki nie podlegają dyskusji.
Senat podejmuje uchwałę w sprawie ustawy, która rozpatrywana