Witryna edukacyjna Kancelarii Senatu RPPomiń nawigację

Senat - Obsługa Posiedzeń

OBSŁUGA PRAWNA
Przed posiedzeniem Senatu prawnicy-legislatorzy sporządzają opinie prawne do ustaw, którymi zajmować się będą senatorowie. W czasie posiedzenia prawnicy służą senatorom pomocą, gdy w toku obrad wyłonią się problemy prawne. Do zadań legislatorów należy również sporządzanie zestawień poprawek zgłaszanych do ustaw przez senatorów w trakcie posiedzenia. Czuwają również nad poprawnym, pod względem legislacyjnym, zapisem podejmowanych przez Senat uchwał.

OBSŁUGA ORGANIZACYJNA
Organizacją i bieżącą obsługą posiedzenia zajmują się pracownicy Kancelarii Senatu.
Dział Posiedzeń Senatu przygotowuje projekty kalendarza posiedzeń i porządków obrad, przygotowuje druki senackie oraz inne dokumenty związane z posiedzeniami, sporządza scenariusze i protokoły z przebiegu obrad, gromadzi i opracowuje dokumentację posiedzeń Senatu.
Informatycy odpowiadają za sprawną obsługę systemu do głosowania, sporządzają wydruki z głosowań przeprowadzanych podczas obrad.
Dział Stenogramów opracowuje Sprawozdanie Stenograficzne, które jest zapisem przebiegu obrad.