Witryna edukacyjna Kancelarii Senatu RPPomiń nawigację

Senat - Dokumentowanie

Informacje dotyczące porządku dziennego posiedzenia oraz podejmowanych przez senatorów uchwał dostępne są na stronie internetowej www.senat.gov.pl. Przebieg posiedzenia zapisywany jest stenograficznie oraz rejestrowany na taśmach magnetofonowych i wideo. Po dziesięciu minutach od rozpoczęcia obrad następuje spisywanie przebiegu obrad z taśmy magnetofonowej. W przypadku pojawienia się wątpliwości rozstrzyga je stenograf. Prace nad stworzeniem zapisu obrad trwają zazwyczaj wiele godzin po zakończeniu posiedzenia senatu.

 

 

Następnego dnia publikowana jest robocza, nieurzędowa wersja sprawozdania z obrad z dnia poprzedniego. Po ostatecznym zredagowaniu wydawane jest Sprawozdanie Stenograficzne, tłoczone z polecenia Marszałka Senatu.