Witryna edukacyjna Kancelarii Senatu RPPomiń nawigację

Senat - Głosowanie

Każdy senator otrzymuje na czas trwania kadencji elektroniczną kartę do głosowania. Jest ona niezbędna do udziału w głosowaniach. Wszystkie miejsca senatorskie w sali posiedzeń wyposażone są w pulpity z elektroniczną aparaturą. Zajmując swoje miejsce w sali posiedzeń, senator wsuwa kartę do czytnika i tym samym może wziąć udział w głosowaniach. W odpowiednich momentach korzysta w przycisków: obecny, za, przeciw, wstrzymał się od głosu. Zliczone głosy wyświetlane są na tablicach elektronicznych i marszałek prowadzący posiedzenie ogłasza wynik głosowania. Jednocześnie tworzony jest wydruk, zawierający listę nazwisk obecnych na posiedzeniu senatorów z informacją jak głosowali. Tym sposobem podejmowana jest większość decyzji przez senatorów.
Natomiast w sprawach personalnych większość głosowań jest tajna i odbywa się przy użyciu opieczętowanych kart do głosowania, które następnie wrzuca się do urny.