Witryna edukacyjna Kancelarii Senatu RPPomiń nawigację

Senat - Miejsce Obrad

Siedziba senatu
Siedziba senatu

Obecne gmachy parlamentu wzniesiono w okresie, gdy istniał tylko Sejm. Senatorowie początkowo obradowali na zmianę z posłami w sali posiedzeń Sejmu. Następnie przez półtora roku posiedzenia Senatu odbywały się w sali im. Kazimierza Pużaka,  nazywanej Salą Kolumnową. W roku 1991 ukończono budowę sali posiedzeń Senatu, która powstała z trzech mniejszych sal konferencyjnych, w gmachu przydzielonym senatowi spośród budynków sejmowych. Sala obrad Senatu ma powierzchnię około 220 m². Architekci nadali jej bardziej owalny kształt poprzez zastosowanie łuków na suficie i luster poszerzających optycznie salę.


 

Sala posiedzeń - stół prezydialny
Sala posiedzeń - stół prezydialny

W centralnym miejscu sali posiedzeń plenarnych  znajduje sie stół prezydialny. Przy nim zasiada marszałek prowadzący obrady. Obok miejsca dla marszałka stoi  laska marszałkowska. Posługiwanie się tym symbolem władzy przez marszałka przetrwał do dziś jeszcze z okresu monarchii. W Sejmie Staropolskim marszałek  przez trzykrotne uderzenie drzewcem laski marszałkowskiej o podłogę pozdrawiał kóla, senat i izbę poselską.  W ten sposób otwierał i zamykał obrady. Za pomocą laski marszałek uciszał również obradujących. Kroniki podają, że na jednym posiedzeniu marszałek potrafił połamać nawet kilka lasek. W dzisiejszych czasach przez trzykrotne uderzenie laski  marszałek otwiera i zamyka obrady.

 Po obu stronach marszałka zasiadają senatorowie sekretarze, którzy prowadzą listy mówców i pomagają marszałkowi w prowadzeniu obrad. Obok stołu prezydialnego znajduje się mównica, z której senatorowie przemawiają w trakcie obrad. Poniżej stołu prezydialnego jest miejsce dla obsługi posiedzenia. Zasiadają tam informatycy, prawnicy i stenografowie prowadzący zapis posiedzenia. Na sali jest 100 miejsc senatorskich ustawionych  amfiteatralnie.  Na sali umieszczono fotel przeznaczony dla prezydenta, przy którym jest  flaga państwa. Obok fotela prezydenta znajduje się loża przeznaczona dla przedstawicieli rządu oraz  miejsce dla marszałka sejmu. W przeciwległym rogu sali znajduje się loża przeznaczona dla publiczności i przedstawicieli prasy.