Witryna edukacyjna Kancelarii Senatu RPPomiń nawigację

Senat - Wybory

WYBORY

Sposób przeprowadzania wyborów do Senatu określa konstytucja i ordynacja wyborcza. Na podstawie tych przepisów, co 4 lata odbywają się wybory do parlamentu, w których wybieramy 460 posłów i 100 senatorów. Nie można jednocześnie kandydować na posła i senatora.

Wybory do Sejmu i Senatu zarządza prezydent w terminie co najmniej 90 dni przed końcem poprzedniej kadencji. Wybory do obu izb odbywają się jednocześnie. Aby zostać senatorem należy: mieć obywatelstwo polskie, pełnię praw wyborczych i odpowiedni wiek.

Na pełnię praw składa się:

  • Czynne prawo wyborcze - czyli prawo wybierania, które uzyskuje się kończąc 18 lat

  • Bierne prawo wyborcze - prawo bycia wybieranym, które dzieli się na trzy etapy: po ukończeniu 21 lat można kandydować na posła, po ukończeniu 30 lat na senatora, po ukończeniu 35 lat na prezydenta.

 Senatorowie wybierani sa w  wyborach powszechnych, (czyli głosować mogą wszyscy pełnoletni obywatele), bezpośrednich, (czyli głosuje sie na konkretną osobę, a nie na listę wyborczą, czy partię polityczną), tajnych (wyborcy decydują na kogo oddać głos i nikomu nie muszą o tym mówić), zgodnie z zasadą większości (wygrywają ci kandydaci, na których oddano najwięcej głosów).

 Senatorowie wybierani są w 40 okręgach wyborczych, które obejmują teren województwa lub jego cześć. Z każdego okręgu wyborczego wybiera się od 2 do 4 senatorów. Jeżeli w trakcie trwania kadencji któryś z senatorów musi zrezygnować z pełnionej przez siebie funkcji(lub umrze), wtedy w jego okręgu wyborczym odbywają się wybory uzupełniające.