Witryna edukacyjna Kancelarii Senatu RPPomiń nawigację

Senat - Skład Senatu

Według obowiązującej Konstytucji RP w skład Senatu wchodzi 100 senatorów. Izba senacka posiada swoje organy na które składają się osoby, lub grupy osób pełniących różne obowiązki, które usprawniają pracę Senatu. Najważniejszym organem Senatu jest marszałek. Reprezentuje on całą izbę, nadzoruje prace Senatu, zwołuje posiedzenia, ustala, co będzie się na nich działo, prowadzi obrady, pozwala senatorom zabrać głos w dyskusji, zarządza głosowania, ustala projekt budżetu Kancelarii Senatu. Marszałek nadzoruje prace Prezydium Senatu i jest przewodniczącym Konwentu Seniorów, które są osobnymi organami.

Wicemarszałkowie Senatu są zastępcami marszałka. Mogą w jego imieniu prowadzić obrady i pełnić inne powierzone im funkcje.

Prezydium Senatu to organ, który tworzy marszałek i wicemarszałkowie. Prezydium nadzoruje prace senatu, interpretuje (tłumaczy i wyjaśnia) regulamin senatu, kieruje ustawy do odpowiednich komisji, nadzoruje prace wszystkich senatorów. Prezydium decyduje o tym, którzy senatorowie będą brali udział w międzynarodowych obradach i spotkaniach.

Konwent Seniorów odpowiada za współdziałanie klubów i kół senackich w kwestiach związanych z działaniem senatu. W skład Konwentu Seniorów wchodzą: marszałek, wicemarszałkowie i senatorowie, którzy są przedstawicielami klubów senackich. W Konwencie Seniorów znajdują się też senatorowie wybrani do reprezentowania wspólnego tematu w Konwencie, oraz przedstawiciele klubów parlamentarnych, do których należy co najmniej 7 senatorów. Konwent Seniorów wydaje opinie na temat planu i terminu prac senatu, może doradzać, jakie ustawy byłoby warto stworzyć, rozważa sposób prowadzenia dyskusji i inne kwestie zlecone prze marszałka, Prezydium Senatu lub przedstawicieli klubów i porozumień. Konwent Seniorów może zwołać marszałek, Prezydium Senatu lub komisja senacka na wniosek klubu albo porozumienia.

Komisje Senackie to mniejsze grupy senatorów, od kilku do kilkunastu osób. Każda komisja zajmuje się innym sektorem życia. Senatorowie mają obowiązek pracować, w co najmniej jednej komisji i sami decydują, w której z nich będą działali, w zależności od tego, jakiej mają zdolności. Komisje rozpatrują ustawy ze swojej dziedziny, zdają sprawozdania ze swoich prac podczas obrad Senatu, mogą też proponować własne projekty ustaw.