Witryna edukacyjna Kancelarii Senatu RPPomiń nawigację

Senat - Organy Senatu

ORGANY SENATU

Senatorowie, tak jak posłowie, są przedstawicielami narodu. Wybierani są w wyborach powszechnych, bezpośrednich, w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.

Senat składa się ze 100. senatorów.

Organami Senatu są:
1) Marszałek Senatu,
2) Prezydium Senatu,
3) Konwent Seniorów,
4) komisje Senatu.

Na pierwszym posiedzeniu każdej kolejnej kadencji Senat wybiera marszałka spośród kandydatów zgłoszonych przez co najmniej 10 senatorów. Wybór przeprowadzany jest przez marszałka seniora.

 Senat wybiera nie więcej niż czterech wicemarszałków spośród kandydatów zgłoszonych przez co najmniej 10 senatorów, w głosowaniu tajnym, podejmując uchwałę bezwzględną większością głosów.